Benchmark

Benchmark

Ingaande 2009 is 3BEN met de benchmark gestart en in 2018 is er een nieuwe energiebenchmark opgezet. De energiebenchmark is specifiek opgezet voor zwembaden, sporthallen . Naast de energiebenchmark is er ook de kostprijsberekening benchmark

De provincie Drenthe heeft 3BEN in 2017-2018 opdracht verleend om de 11 overdekte zwembad en 24 onoverdekte zwembaden de energiescan en  de daaropvolgende advies uit te brengen.( 2017 en 2018) Voor de provincie Drenthe heeft 3Ben het Activiteitenbesluit milieubeheer uitgevoerd. Artikel 2.15 vraagt maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een door de gebruikers algemeen geaccepteerd ijkpunt, waar men de prestaties van de eigen organisatie aan kan spiegelen. Hiermee kan het functioneren van de eigen organisatie, in dit geval de eigen sportaccommodatie, gewaardeerd worden tegen het gemiddelde van de branche of juist tegen de besten. Dit geeft een veel beter inzicht in het functioneren dan vergelijking op basis van historische gegevens. Dit geeft ook de mogelijkheid om ambities te definiëren op basis van de relatieve positie in de branche. Bijkomende factor is dat de gegevens die verzameld worden, na verloop van tijd een prachtige database opleveren, met een rijkdom aan gegevens, die ook op verschillende andere manieren te gebruiken is. Zie voorbeeld

In de benchmark zijn ruim 100 accommodaties vertegenwoordigd.

Doelstelling

Het doel van de benchmark is dat de exploitant, de leiding en eventueel de subsidiënt van de sportaccommodatie inzicht krijgen in een (beperkt) aantal essentiële indicatoren als bezoek en verbruikscijfers, marktontwikkelingen en seizoensinvloeden . Deze indicatoren willen wij op eenvoudige en snelle wijze inzichtelijk maken.  Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om exploitatiebeoordeling.