Nieuws

Ingaande 2018 is er een nieuwe energiebenchmark opgezet. De energiebenchmark is specifiek opgezet voor zwembaden en sporthallen en overige gebouwen.

De provincie Drenthe zet in voor vergaande besparingen te realiseren op het energieverbruik van uw zwembad. Maar zet ook in op stimulering.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.15) vraagt maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
De Provincie biedt als zwembadhouder daarom de mogelijkheid van een energiescan en daaropvolgend energieadvies. De Provincie wil in kaart brengen waar energie kan worden bespaard, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en welke mogelijkheden er zijn voor de financiering van deze maatregelen. Het adviesaanbod omvat kortom alles van de energiescan tot en met de begeleiding van de uitvoering van maatregelen.

Aangezien het Activiteitenbesluit helder is over de verplichting tot energiebesparing het aanbod niet geheel vrijblijvend. Voor de provincie staat de maatwerkbenadering echter voorop.
De provincie Drenthe heeft 3BEN opdracht verleend om de 11 overdekte zwembad en 24 onoverdekte zwembaden de energiescan en  de daaropvolgende advies uit te brengen.( 2017 en 2108)

Energie benchmark

Voor de energie benchmark wordt een aparte benchmark kengetallen verzorgt.

De kosten voor de energie benchmark  zijn € 85,00 excl. btw per jaar

De volgende overzichten worden gemaakt

 • Overzicht per maand
 • Overzicht per kwartaal
 • Overzicht per jaar
 • Totaal 17 parameters

De hoofdonderdelen  zijn:

 • Verbruik per Bezoekers( zwembad0
 • Verbruik per m² water(zwembad)
 • Verbruik per m² water(zwembad)
 • Verbruik oppervlakte gebouw
 • Verbruik inhoud gebouw ( sporthal en gebouw)
 • CO2 verbruik
 • Graaddagen per regio
 • Vergelijking met overige zwembaden
 • Vergelijking met overige sporthallen
 • Vergelijking met overige gebouwen

Kostprijs berekening

Bij de kostprijsberekening worden ook de energiekosten meegenomen.

Energieplan

Het is ook mogelijk om een energieplan uit te laten voeren.
Bij de uitwerking van het energieplan worden de nieuwste energiebezuinigingsmogelijkheden meegenomen.

Referenties van werkzaamheden en kosten zijn op te vragen.