Nieuws

De provincie Drenthe zet in voor vergaande besparingen te realiseren op het energieverbruik van uw zwembad. Maar zet ook in op stimulering.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer (artikel 2.15) vraagt maatregelen te nemen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder.
De Provincie biedt als zwembadhouder daarom de mogelijkheid van een energiescan en daaropvolgend energieadvies. De Provincie wil in kaart brengen waar energie kan worden bespaard, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en welke mogelijkheden er zijn voor de financiering van deze maatregelen. Het adviesaanbod omvat kortom alles van de energiescan tot en met de begeleiding van de uitvoering van maatregelen.
Aangezien het Activiteitenbesluit helder is over de verplichting tot energiebesparing het aanbod niet geheel vrijblijvend. Voor de provincie staat de maatwerkbenadering echter voorop.
De provincie Drenthe heeft 3BEN opdracht verleend om de 11 overdekte zwembad en 24 onoverdekte zwembaden de energiescan en  de daaropvolgende advies uit te brengen

 

Energie benchmark

Voor de energie wordt een aparte benchmark kengetallen verzorgt.

Energiekosten

Bij de energiekosten geven wij de kosten per jaar, per 3 maanden en per kwartaal in m2 aan en per bezoeker.

Verbruik per bezoeker en M2

Het gas -en het elektra verbruik wordt weer gegeven in verbruik per bezoeker en per m2.
Dat geldt ook voor het waterverbruik en het suppletiewater.

Kostprijs berekening

Bij de kostprijsberekening worden ook de energiekosten meegenomen.

Energieplan

Het is ook mogelijk om een energieplan uit te laten voeren.
Bij de uitwerking van het energieplan worden de nieuwste energiebezuinigingsmogelijkheden meegenomen.