Advies

De provincie Drenthe zet in voor vergaande besparingen te realiseren op het energieverbruik van uw zwembad. Maar zet ook in op stimulering.
De provincie Drenthe heeft 3BEN opdracht verleend om de 11 overdekte zwembad en 24 onoverdekte zwembaden de energiescan en  de daaropvolgende advies uit te brengen
Zie ook: onderdeel energie

In de rapportage van de benchmark worden in het kort de conclusies weergegeven.

De mogelijkheid bestaat om de conclusie uit de rapportage verder uit te werken.
Zo kan er worden gekeken naar eventuele bezuinigingen.
Ook de uitkomsten van het energieverbruik kan aanleiding zijn om een energiescan te laten uitvoeren.

Naast de onderzoeken en advies is het ook mogelijk om ondersteuning te krijgen bij renovatie en nieuwbouw van sportaccommodaties.
Ondersteuning voor het Stichtingsbestuur bestaat tot de mogelijkheden.

Referenties van werkzaamheden zijn op te vragen.