Voorbeeld

In de benchmark worden de resultaten van uw sportaccommodatie met andere accommodaties in het land vergeleken. De onderstaande parameters worden weergegeven voor de benchmark voor zwembaden en de parameters voor de benchmark voor de sporthallen.
In de benchmark voor de overdekte zwembaden worden de parameters per jaar, per drie maanden en per kwartaal weergegeven.
De kostprijs voor zwembaden wordt per jaar aangegeven

Voorbeeld:

Zwembad

Zwembad Kostprijs

Sporthal

 inwoners gemeente per m² zwembad EXPLOITATIE inwoners verzorgingsgebied per m² vloeroppervlakte
   – totaal Exploitatieresultaat bezoeker    – totaal
bezoeken per inwoner gemeente Exploitatieresultaat per inwoner gasverbruik per m²  vloeroppervlakte (m³)
   – totaal Exploitatieresultaat per fte    – totaal
bezoekers per m² Exploitatieresultaat per m2 waterverbruik per m²  vloeroppervlakte (m³)
   – totaal    – totaal
bezoekers per fte ANIMO elektraverbruik per m²  vloeroppervlakte (kWh)
   – totaal Totaal zwembezoek per inwoner    – totaal
gasverbruik per bezoeker (m³) Idem, totaal zwembezoek per recreatief bezoek energieverbruik per m²vloeroppervlakte
   – totaal Idem, totaal zwembezoek per doelgroepen bezoek    – totaal
waterverbruik per bezoeker (m³) Idem, totaal zwembezoek per zwemles gasverbruik per m² openstellingsuur (m³)
   – totaal Idem, totaal zwembezoek per scholen    – totaal
elektraverbruik per bezoeker (kWh) Idem, totaal zwembezoek per verenigingen waterverbruik per m² openstellingsuur (m³)
   – totaal    – totaal
gasverbruik per m² OPBRENGSTEN elektraverbruik per m² openstellingsuur (kWh)
   – totaal Opbrengst per recreatief bezoek    – totaal
waterverbruik per m² Opbrengst per zwemles energieverbruik per m² openstellingsuur
   – totaal Opbrengst per verenigingen    – totaal
elektraverbruik per m² Opbrengst per scholen opbrengst scholen per m² vloeroppervlakte
   – totaal Opbrengst per doelgroepen    – totaal
opbrengsten per fte Opbrengst per openstellingsuur opbrengst verenigingen per m² vloeroppervlakte
   – totaal Opbrengst per personeelsuur    – totaal
opbrengst per bezoeker Opbrengst per bezoeker opbrengst evenementen per m² vloeroppervlakte
   – totaal Opbrengst per fte    – totaal
opbrengst per bezoeker recreatief opbrengst per m² vloeroppervlakte
   – totaal UITGAVEN    – totaal
opbrengst per bezoeker doelgroepen Personeelskosten per bezoeker opbrengsten per fte
   – totaal Personeelskosten per openstellingsuur    – totaal
opbrengst per bezoeker leszwemmen Personeelsuren per openstellingsuur opbrengst per uur scholen
   – totaal Personeelskosten per personeelsuur    – totaal
opbrengst per bezoeker schoolzwemmen Personeelskosten per m2 opbrengst per uur verenigingen
   – totaal    – totaal
opbrengst per bezoeker verenigingen VERBRUIKEN opbrengst per uur evenementen
   – totaal Energieverbruik (GJ) per m2 wateroppervlak    – totaal
Gasverbruik per m2 wateroppervlak opbrengst per uur
Elektraverbruik per m2 wateroppervlak    – totaal
Waterverbruik per m2 wateroppervlak
Energieverbruik (GJ) per bezoeker
Gasverbruik per bezoeker
Waterverbruik per bezoeker
Elektraverbruik per bezoeker
Gasverbruik per openstellingsuur
Waterverbruik per openstellingsuur
Elektrarverbruik per openstellingsuur
KOSTEN ENERGIEVERBRUIK
Kosten gasverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten gasverbruik per bezoeker
Kosten gasverbruik per openstellingsuur
Kosten waterverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten waterverbruik per bezoeker
Kosten waterverbruik per openstellingsuur
Kosten elektraverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten elektraverbruik per bezoeker
Kosten elektraverbruik per openstellingsuur
Kosten energieverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten energieverbruik per bezoeker
Kosten energieverbruik per openstellingsuur
DIVERSE KENCIJFERS
Schoonmaakkosten per zwembad bezoeker
Totaal zwembezoek per m2 wateroppervlak
Totaal zwembezoek per openstellingsuur
Totaal zwembezoek per fte