Voorbeeld

In de benchmark worden de resultaten van uw sportaccommodatie met andere accommodaties in het land vergeleken. De onderstaande parameters worden weergegeven voor de benchmark voor zwembaden en de parameters voor de benchmark voor de sporthallen.
In de benchmark voor de overdekte zwembaden worden de parameters per jaar, per maand en per kwartaal weergegeven.
De kostprijs voor zwembaden wordt per jaar aangegeven

Vraag via info@3bn.nl voorbeeld rapportages op

Voorbeeld:

Energie Benchmark Zwembaden

Zwembad Kostprijs

Sporthal Benchmark

bezoekers per m²
EXPLOITATIE inwoners verzorgingsgebied per m² vloeroppervlakte
gasverbruik per bezoeker (m³)
Exploitatieresultaat bezoeker gasverbruik per m²  vloeroppervlakte
waterverbruik per bezoeker (m³)
Exploitatieresultaat per inwoner waterverbruik per m²  vloeroppervlakte
elektraverbruik per bezoeker (
Exploitatieresultaat per fte elektraverbruik per m²  vloeroppervlakte
suppletiewater  per bezoeker
Exploitatieresultaat per m2 energieverbruik per m²vloeroppervlakte
gasverbruik per m² openstellingsuur
gasverbruik per m²
ANIMO waterverbruik per m² openstellingsuur
waterverbruik per m² Totaal zwembezoek per inwoner elektraverbruik per m² openstellingsuur
elektraverbruik per m²
Idem, totaal zwembezoek per recreatief bezoek energieverbruik per m² openstellingsuur
gasverbruik per m² gebouw inhoud Idem, totaal zwembezoek per doelgroepen bezoek opbrengst scholen per m² vloeroppervlakte
waterverbruik per m²  gebouw inhoud
Idem, totaal zwembezoek per zwemles opbrengst verenigingen per m² vloeroppervlakte
elektraverbruik per m²  gebouw inhoud
Idem, totaal zwembezoek per scholen opbrengst evenementen per m² vloeroppervlakte
Idem, totaal zwembezoek per verenigingen opbrengst per m² vloeroppervlakte

Energie Benchmark Sporthallen en Gebouwen

opbrengsten per fte
gasverbruik per m³ inhoud OPBRENGSTEN opbrengst per uur scholen
waterverbruik per m³ inhoud
Opbrengst per recreatief bezoek opbrengst per uur verenigingen
elektraverbruik per m³ inhoud
Opbrengst per zwemles opbrengst per uur evenementen
gasverbruik per m² gebouw opp.
Opbrengst per verenigingen opbrengst per uur
waterverbruik per m² gebouw opp.
Opbrengst per scholen
elektraverbruik  per m² gebouw opp.
Opbrengst per doelgroepen
Opbrengst per openstellingsuur
Opbrengst per personeelsuur
Opbrengst per bezoeker
Opbrengst per fte
UITGAVEN
Personeelskosten per bezoeker
Personeelskosten per openstellingsuur
Personeelsuren per openstellingsuur
Personeelskosten per personeelsuur
Personeelskosten per m2
VERBRUIKEN
Energieverbruik (GJ) per m2 wateroppervlak
Gasverbruik per m2 wateroppervlak
Elektraverbruik per m2 wateroppervlak
Waterverbruik per m2 wateroppervlak
Energieverbruik (GJ) per bezoeker
Gasverbruik per bezoeker
Waterverbruik per bezoeker
Elektraverbruik per bezoeker
Gasverbruik per openstellingsuur
Waterverbruik per openstellingsuur
Elektrarverbruik per openstellingsuur
KOSTEN ENERGIEVERBRUIK
Kosten gasverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten gasverbruik per bezoeker
Kosten gasverbruik per openstellingsuur
Kosten waterverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten waterverbruik per bezoeker
Kosten waterverbruik per openstellingsuur
Kosten elektraverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten elektraverbruik per bezoeker
Kosten elektraverbruik per openstellingsuur
Kosten energieverbruik per m2 wateroppervlak
Kosten energieverbruik per bezoeker
Kosten energieverbruik per openstellingsuur
DIVERSE KENCIJFERS
Schoonmaakkosten per zwembad bezoeker
Totaal zwembezoek per m2 wateroppervlak
Totaal zwembezoek per openstellingsuur
Totaal zwembezoek per fte