Wat doet 3BEN

3BEN is een adviesbedrijf en houdt zich bezig met benchmark en advies voor sportaccommodaties. In de benchmark zijn ruim 100 accommodaties vertegenwoordigd. Wij kunnen al uw technische vraagstukken beantwoorden.
Tevens verzorgen wij energieplannen.
Daarnaast is het mogelijk om bedrijfsplannen te laten maken
Ondersteuning voor het Stichtingsbestuur bestaat ook tot de mogelijkheden.

Wat is een benchmark?

Een benchmark is een door de gebruikers algemeen geaccepteerd ijkpunt, waar men de prestaties van de eigen organisatie aan kan spiegelen. Hiermee kan het functioneren van de eigen organisatie, in dit geval de eigen sportaccommodatie, gewaardeerd worden tegen het gemiddelde van de branche of juist tegen de besten. Dit geeft een veel beter inzicht in het functioneren dan vergelijking op basis van historische gegevens. Dit geeft ook de mogelijkheid om ambities te definiëren op basis van de relatieve positie in de branche. Bijkomende factor is dat de gegevens die verzameld worden, na verloop van tijd een prachtige database opleveren, met een rijkdom aan gegevens, die ook op verschillende andere manieren te gebruiken is. Zie voorbeeld.

De benchmark

De gemeenten hebben behoefte aan een vergelijking van hun sportaccommodaties. Door het naast elkaar leggen van een aantal gegevens willen de gemeenten het presteren van hun accommodaties tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren. Juist door een vergelijking van bijvoorbeeld de ontwikkeling van de bezoekerscijfers in een bepaalde periode met andere sportaccommodaties wordt een goed inzicht geboden in het eigen functioneren. Tevens kunnen de gemeenten ambities formuleren en van elkaar leren. Op grond van deze behoefte van de gemeenten hebben zij verzocht een benchmark uit te voeren. Een benchmark is een relatief snelle manier om inzicht te krijgen in een aantal belangrijke indicatoren. Wanneer de benchmark daar aanleiding toe geeft, kan vervolgens altijd nog worden besloten tot een diepgaandere exploitatiedoorlichting.

Doelstelling

Het doel van de benchmark is dat de exploitant, de leiding en eventueel de subsidiënt van de sportaccommodatie inzicht krijgen in een (beperkt) aantal essentiële indicatoren als bezoek en verbruikcijfers, marktontwikkelingen en seizoensinvloeden . Deze indicatoren willen wij op eenvoudige en snelle wijze inzichtelijk maken.  Het gaat daarbij nadrukkelijk niet om exploitatiebeoordeling.

Doelgroep

De doelgroep is in eerste instantie de besturen en organisaties die sportaccommodaties beheren dan wel subsidiëren. Deze besturen en het management willen wij van handzame stuurinformatie voorzien, waarmee zij zelf hun eigen ontwikkelingen kunnen toetsen aan die van anderen. Vanuit beheersperspectief zijn openbare sportaccommodaties in te delen in vier groepen. Sportaccommodaties worden beheerd door:

  • een gemeente of instelling;
  • een stichtingsbestuur;
  • een kleine commerciële exploitant (bijvoorbeeld een zwemschool, hotel of camping) of
  • een grote commerciële exploitant

De primaire doelgroep zijn de gemeentelijke baden en baden die beheerd worden door een stichting. Juist voor deze baden is een eenvoudig toegankelijke benchmark belangrijk. Voor veel van deze sportaccommodaties geldt dat er maar beperkte beoordelingsgegevens beschikbaar zijn en dat vergelijkingen bijna uitsluitend op historische gegevens zijn gebaseerd. Voorts worden daarbij regelmatig de verkeerde indicatoren gebruikt. Wilt u meer weten over de Benchmark, stuur even een mail.

Referenties van werkzaamheden en kosten zijn op te vragen.